Coaching życiowy/osobisty

(life coaching)

Dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na jego rozwoju osobistym, poprawie funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być wzbogacenie umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.