dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik w Business English Magazine Coaching!

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, twórczyni metody MLC, kierownik merytoryczny Szkoły Coachingu MLC, członek prezydium i akredytowany superwizor Izby Coachingu, udzieliła wywiadu dla Business English Magazine Coaching.

Rozmowa dotyczy coachingu jako metody, jego uwarunkowań, kluczowych czynników dla jego skuteczności.
Wywiad ukaże się w najbliższym numerze Business English Magazine Coaching, dostępnym od 22 maja, a już dzisiaj zapraszamy do lektury tutaj.