X Jubileuszowa Konferencja Coachingu, zapoznaj się z programem

ORGANIZATOR WYDARZENIA
Organizatorem wydarzenia jest Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
TERMIN
27-28.05.2019r.
O CZYM BĘDZIE?
Temat przewodni Konferencji to: przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi ta forma wsparcia psychologicznego w Polsce i na świecie.

EKSPERCKIE SESJE PLENARNE
Na Konferencji będzie można wysłuchać wielu ciekawych i jakościowych merytorycznie prelekcji ekspertów, w tym przedstawicieli firmy CC INNOVATION – Mirosławy Huflejt-Łukasik, Jana Jędrzejczyka – oraz absolwentów Szkoły Coachingu i Pracy z Grupami MLC – Michał Skonieckiego i Jana Wardęszkiewicza.
Oto harmonogram ich poniedziałkowych sesji plenarnych, na które serdecznie Państwa zapraszamy:
Poniedziałek (27.05), godz.: 12:10 – 14:00
BLOK I  Wyzwania i przyszłość coachingu

  • JAN JĘDRZEJCZYK– “Co wiedza naukowa może dać coachowi?”
  • DR HAB. MIROSŁAWA HUFLEJT-ŁUKASIK UW,  AGNIESZKA ZAWADZKA-JABŁONOWSKA ALK, – “Fakty i mity – jak korzystać z wiedzy naukowej w coachingu i rozwoju osobistym”

BLOK II Zastosowanie nowych technologii i mediów

  • JAN WARDĘSZKIEWICZ– “Coaching w świetle nowych technologii”
  • MICHAŁ SKONIECKI, DR HAB. MIROSŁĄWA HUFLEJT-ŁUKASIK– “Etyczny marketing a coaching”