Poznaj naszą Kadrę

Jan Jędrzejczyk jest certyfikowanym Coachem MLC, akredytowanym w Izbie Coachingu. Coachingiem zajmuje się od 11 lat, jest także psychoterapeutą. Absolwent UW oraz Doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Intelligence Cognition Emotion LAB. Prowadzi autorskie zajęcia dotyczące psychologii motywacji oraz zajęcia z coachingu wielopoziomowego na studiach magisterskich i podyplomowych. Publikuje artykuły w czasopismach naukowych.

– W pracy z klientami skupia się m.in. na podnoszeniu ich efektywności w pracy, wzmacnianiu pewności siebie, budowaniu determinacji do osiągania celów. Zwraca także uwagę na równowagę życiową, ograniczanie stresu oraz pomaga planować karierę. Korzysta z metod Coachingu wielopoziomowego (MLC), a także innych podejść m.in. poznawczo-behawioralnych tzw. trzeciej fali, hipnozy. W pracy zależy mu na prawdziwych i trwałych efektach u klientów, dlatego opiera ją o wiedzę naukową. Od lat zafascynowany psychologią i jej zastosowaniami we wprowadzaniu zmian. Zajmuje się badaniami naukowymi nad uwarunkowaniami siły woli (samokontroli) w zakresie osiągania celów i metodami jej wzmacniania.

– Jan Jędrzejczyk: „Narzędzia coachingowe wykorzystuje w komunikacji. Coach nie radzi, ale w dużej mierze słucha. Wymaga to ode mnie „wycofania się” i szacunku do rozmówcy, co jednocześnie zapewnia drugiej osobie przestrzeń do przedstawienia swojego punktu widzenia i spojrzenia na daną sytuację. Daje komfort bycia wysłuchanym. Osobiście lubię także wykorzystywać metody coachingowe dla własnego rozwoju – przy podejmowaniu ważnych decyzji i rozwiązywaniu problemów”.

Już wkrótce rusza nowa edycja Studium Coachingu MLC. Zapraszamy już dzisiaj do zapoznania się z naszą ofertą oraz skorzystania z atrakcyjnej, promocyjnej ceny.

Szczegółowy program Studium Coachingu MLC znajdziesz tutaj.