Już 22 października rusza Studium Coachingu MLC

Studium Coachingu MLC przygotowuje uczestników do samodzielnego prowadzenia coachingu, odnoszącego się do wszystkich poziomów funkcjonowania osoby, uwzględniając uwarunkowania systemów, których jest częścią (np. organizacji czy rodziny), zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym, w pracy z jednostkami i z zespołami.

Jest ponadto szkoleniem, które wyposaża w odpowiednie kompetencje mentorów oraz liderów, menedżerów, pozwalając tym ostatnim na realizowanie coachingowego stylu zarządzania, cechującego się najwyższymi umiejętnościami interpersonalnymi oraz wiedzą psychologiczną lidera, jego świadomością własnej prezentacji i sposobu oddziaływania.

Studium Coachingu MLC powstało w 2006 r. jako jeden z pierwszych pełnych programów szkolenia w coachingu w Polsce. Również jako pierwsze wprowadziło do procesu kształcenia superwizję. Studium Coachingu MLC to 100% praktycznego szkolenia, coaching treningowy, superwizja i mentoring. Wszystko to w autorskim podejściu MLC (Multi-Level Coaching). Studium jest szkoleniem certyfikacyjnym, akredytowanym przez Izbę Coachingu.

Jesteśmy przekonani, że oferujemy program najbardziej nastawiony na wprowadzanie w praktykę i skuteczność pracy. Wszechstronny, z największą liczbą zajęć warsztatowych. A przede wszystkim z Kadrą z  bogatym i różnorodnym doświadczeniem w praktyce a jednocześnie z oparciem w aktualnej wiedzy naukowej,  czego na takim poziomie żaden inny Zespół nie zaoferuje.

Opiekę merytoryczną nad Studium Coachingu MLC sprawuje dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, prof. UW.  Program szkolenia  zapewnia pełne teoretyczne i praktyczne podstawy do wykonywania zawodu coacha, czy roli mentora, a także wykorzystania kompetencji coachingowych w innych rolach zawodowych związanych z wpływem na innych (np. coachingowy styl zarządzania, coachingowy styl uczenia). Certyfikat MLC spełnia wymagania szkolenia stawiane przez Izbę Coachingu, ICF, EMCC co oznacza, że by uzyskać indywidualną akredytację coacha w tych organizacjach (w EMCC także mentora) nie trzeba realizować już innych szkoleń.

Studium składa się z dwóch części: części szkoleniowej (174 godziny szkoleniowe) oraz z części poświęconej praktyce w roli coacha czy mentora (min. 22 godziny szkoleniowe). Po ukończeniu obu części odbywa się integracja i ewaluacja zdobytych umiejętności, a także certyfikacja. Wszystkie elementy zawarte są w cenie kursu.

Szczegółowy program Studium Coachingu MLC dostępny na naszej stronie.