V Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji „Organizacja i demokracja”

Świetni organizatorzy z Uniwersytetu Gdańskiego.  Na zdjęciu prof. Krystyna Adamska, właśnie z UG. I prof. Mirosława Huflejt-Łukasik i mgr Joanna Borkowska, które opowiedziały o „Doświadczaniu zmian a kontekście organizacji”. Organizacje właściwie nigdy nie są zadowolone ze skuteczności wprowadzanych zmian. A najczęstszym powodem jest to, że nie zawsze uwzględniają wystarczająco dobrze reakcje pracowników. Prezentacja była zatem o tym, co wpływa na zmiany w organizacjach i przedstawiała wyniki badań dotyczących wpływu liderów i wsparcia organizacji na to, jak ludzie przechodzą przez zmianę (osobistą i zawodową w czasie Covid), i jak wpływa to na ich zaangażowanie i motywację.