Szkoła Coachingu i Pracy z Grupami MLC zaprasza na zajęcia!

Zapraszamy coachów i tych, którzy chcą się uczyć caochingu.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że już tej jesieni otwieramy kolejną edycję Studium Coachingu MLC!

Będzie to wyjątkowa edycja ponieważ planujemy aż dwie grupy:
– hybrydową: większość zajęć jest stacjonarnych, w trybie on-line tylko zjazd 7 oraz mentoring i superwizje,
– wszystkie zajęcia on-line.
Plan zajęć jest ten sam dla obu grup.Skupiamy się na:
– przekazaniu kompleksowej wiedzy, wspartej o naukowe podstawy i  wszechstronne doświadczenie naszego zespołu (m.in. biznesowe, psychoterapeutyczne),
– praktycznym podejściu zakładającym trening zdobytych umiejętności (zdecydowana większość zajęć to warsztaty).
Uczymy różnych perspektyw  coachingu: osobistego (tzw. life-coaching), biznesowego, indywidualnego i zespołów. Bo wiemy, że skuteczny coach to wszechstronny coach.

Więcej informacji oraz formularz do zapisów znajdziecie tutaj.