KIM JEST MENTOR, CO ŁĄCZY GO Z COACHINGIEM ?

Mentor jest autorytetem w swojej dziedzinie zawodowej. Posiada dużą wiedzę w temacie, w którym się specjalizuje i potrafi określić przyczyny swoich sukcesów i porażek. Jest więc dobrym obserwatorem i może być nauczycielem dla mentee. Mentee, czyli odbiorca mentoringu,  pod okiem mentora, może rozwijać swoje kompetencje, korzystając z wiedzy, umiejętności i doświadczenia swojego mentora.

✅ Mentor przekazuje wiedzę z wybranego obszaru, poprzez instruktaż zgodnie z zasadą: powiedz, pokaż, przećwicz. Wspiera mentee w odkrywaniu jego możliwości oraz w podejmowaniu działania i w ocenie rezultatów. Mentor modeluje zachowania i pomaga zmienić przekonania poprzez dawanie przykładu i przekazanie własnych doświadczeń. Prowadzi i wydobywa z mentee to, co w nim najlepsze oraz sprawia, że uczy się on  z własnych doświadczeń życiowych.

✅ Mentor nie zastępuje managera. Nie musi też być coachem. Mentor może jednak wykorzystywać  umiejętności coachingowe np. zadaje pytania, stosuje informację zwrotną,  aktywnie słucha. Mentor zawsze opiera się na własnym doświadczeniu i wiedzy merytorycznej – jest Mistrzem w swojej dziedzinie. Coach, który nie jest mentorem, może inspirować do zmian, ale nie posiada wiedzy ani doświadczenia w dziedzinie zawodowej, którą posiada mentor.
Połączenie kompetencji coacha i mentora to mentor-coaching, który pozwala maksymalnie odpowiedzieć na indywidualne potrzeby mentee.

Ukończone szkolenie z obszaru coachingu, zależnie od tego, w jakiej roli  zebrane zostanie doświadczenie, pozwala na akredytowanie się w roli coacha/i lub mentora w EMCC (European  Mentoring and Coaching Council).

👉🏻 Szkolimy Coachów i Mentor-Coachów
w Szkole Coachingu i Pracy z Grupami MLC.

✅ Organizator szkolenia – Coaching Consulting Innovation (CCI) – wspiera firmy w rozwoju zasobów ludzkich. Doradzamy, szkolimy kadrę, także w kompetencjach mentora oraz prowadzimy projekty coachingu (indywidualnego i zespołów) oraz mentor-coachingu. Na rynku jesteśmy aktywni od początku lat 90-tych. Nasz zespół składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate doświadczenie. Pozwala nam to integrować praktykę w zarządzaniu z wiedzą psychologiczną. Większość z nas jest naukowcami i praktykami. Ponadto utrzymujemy stałą współpracę z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami doradczo-szkoleniowymi. Prowadzimy kursy certyfikacyjne zgodne w wymogami polskich i międzynarodowych organizacji. Jesteśmy członkiem Izby Coachingu.

Zapraszamy do naszej Szkoły Coachingu MLC
Nabór do kolejnej edycji  już wkrótce!

Więcej na temat naszej oferty oraz naszych mentor- coachów można znaleźć i przeczytać tutaj.

‼️ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ‼️