POZNAJ KADRĘ STUDIUM COACHINGU MLC

POZNAJ KADRĘ STUDIUM COACHINGU MLC
Już wkrótce rusza nowa edycja Studium Coachingu MLC. Wiemy jak skutecznie uczyći dbamy o to, aby nasi absolwenci byli gotowi do wykorzystania zdobytej wiedzy w swojej praktyce.Nasza kadra składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate, wieloletnie doświadczenie. Skupiamy się na wiedzy i kompetencjach, które pozwalają naszym absolwentom odnosić sukcesy na rynku.
Twórczynią i kierownikiem merytorycznym Studium Coachingu MLC jest Mirosława Huflejt-Łukasik, prof. UW doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody kompleksowych usług dla firm Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC.
Senior coach i superwizor coachingu, także certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii.
Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej przez środowisko coachów– Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.
Autorka badań i artykułów naukowych z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, a także testów do podręczników i artykułów popularyzujących psychoterapię i coaching.
Wspiera klientów w ich zmianach od 1991 roku. Pracuje przede wszystkim z zespołami oraz ich liderami (zarządami firm, kluczowymi menedżerami) w organizacjach, prowadząc indywidualne szkolenia oraz coaching indywidualny i zespołów. Zajmuje się także konsultacjami dla firm, przekładając wiedzę i umiejętności na praktykę. Wspiera klientów konsultacjami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników i efektywności ich pracy, rozwiązywaniem problemów, także w obszarze wyznaczania kierunku firmy – wizji i strategii, planowania oraz wdrażania zmian w organizacji.
W pracy skupia się na dostarczaniu konkretnych umiejętności oraz wspieraniu potencjału istniejącego w ludziach. Zajmujące są dla niej te dziedziny i sytuacje, w których można twórczo zastosować psychologiczne metody dla budowania nowych, lepszych rozwiązań.

Piotr Pawłowski jest Certyfikowanym Coachem MLC. Absolwent i pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) oraz ukończył dwuletni kurs z zakresu wspierania rozwoju psychologicznego ludzi przy Ośrodku „Synapsis”. Prowadzący zajęcia dla studentów na Wydziale Psychologii UW (m.in. na specjalizacjach „Wspieranie rozwoju osobowości – ścieżka coaching” i „Psychoterapia” oraz studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”, „Psychologia dla liderów” ,„Psychologia w praktyce”). Członek kadry trenerskiej Akademii Liderów UW. Ceniony dydaktyk i moderator.
Piotr Pawłowski:
„Praktyczna znajomość narzędzi coachingowych znajduje zastosowanie w codziennym życiu ponieważ ułatwia mi komunikację z moim otoczeniem. Uczy mnie precyzji w porozumiewaniu się, wyczula na słuchanie rozmówcy oraz zwraca uwagę na mowę niewerbalną drugiej osoby. Np. widząc że ktoś się uśmiecha lub wręcz odwrotnie widząc zdenerwowanie bliskich, ekspedientki w sklepie czy kierowcy w taksówce, mogę precyzyjniej dostosować swój komunikat i łatwiej dojść do porozumienia. W życiu zawodowym, kompetencje coachingowe wykorzystuje w pracy nad świadomym stawianiem celów. Pomagam moim klientom w doborze kryteriów sukcesu oraz w mierzeniu ich realizacji na każdym etapie. Np. celem klienta może być„ umiejętność porozumiewania się w języku obcym”– co to konkretnie znaczy? Umiejętność zamówienia kawy na urlopie? A może swobodę w „small talk” lub możliwość prowadzenia działalności w języku obcym? Uczulam także moich klientów aby świadomie stawiali sobie granice czasowe w realizacji celu tak, by nie były one zawieszone w próżni”.

Grzegorz Zawiłowski jest psychologiem, Certyfikowanym Coachem MLC, trenerem i psychoterapeutą. Coachingiem zajmuje się od prawie 15 lat. Z CCI jest związany od początku istnienia firmy. Prowadzi zajęcia na UW, USWPS i UKW.
Grzegorz Zawiłowski:
„Umiejętności coachingowe wykorzystuję wdrażając projekty dla biznesu. Stosuję je również prowadząc zajęcia dla studentów, szkolenia i treningi. Dotyczy to zarówno roli trenera, wymagającej korzystania z wielu coachingowych narzędzi, jak i samej tematyki szkoleń, zajęć, które często zważywszy na ich praktyczny charakter dobrze komponują  się z coachingowym myśleniem. Coaching ponadto dysponuje wieloma narzędziami, które można łatwo zaimplementować do programu zajęć. Dodatkowo narzędzia i kompetencje coachingowe wykorzystuję do prowadzenia szkoleń żeglarskich. Tego typu kursy wymagają często nie tylko przedstawienia wiedzy i wyrobienia umiejętności, ale również pracy z postawami i przekonaniami. Coaching pomaga również w indywidualizacji ścieżek szkolenia dla poszczególnych kursantów.”

Jan Jędrzejczyk jest Certyfikowanym Coachem MLC, akredytowanym w Izbie Coachingu. Coachingiem zajmuje się od 11 lat, jest także psychoterapeutą. Absolwent UW oraz Doktorant na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Intelligence Cognition Emotion LAB. Prowadzi autorskie zajęcia dotyczące psychologii motywacji oraz zajęcia z coachingu wielopoziomowego na studiach magisterskich i podyplomowych. Publikuje artykuły w czasopismach naukowych.
Jan Jędrzejczyk:
„Narzędzia coachingowe wykorzystuje w komunikacji. Coach nie radzi, ale w dużej mierze słucha. Wymaga to ode mnie „wycofania się” i szacunku do rozmówcy, co jednocześnie zapewnia drugiej osobie przestrzeń do przedstawienia swojego punktu widzenia i spojrzenia na daną sytuację. Daje komfort bycia wysłuchanym. Osobiście lubię także wykorzystywać metody coachingowe dla własnego rozwoju – przy podejmowaniu ważnych decyzji i rozwiązywaniu problemów”.

Michał Skoniecki, Certyfikowany Coach MLC. Absolwent Psychologii i Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania na Politechnice Warszawskiej. Specjalizuje się w psychologii biznesu i wspieraniu rozwoju osobowości. Przedsiębiorca, menedżer, praktyk marketingu i sprzedaży. Pracuje z klientami w tematach związanym z biznesem, rozwojem kariery, finansami i relacjami międzyludzkimi.
Michał Skoniecki:
„Jako trener i coach korzystam z narzędzi codziennie. Ich znajomość szczególnie przydała mi się gdy byłem menadżerem i gdy prowadziłem fundację edukacyjną. Dobre ustalanie celów a następnie praca nad ich realizacja to podstawa każdego przedsięwzięcia. Dlatego narzędzia coachingowe są uniwersalne. Podczas coachingu uczymy się patrzeć na trudności z różnych perspektyw i dobierać odpowiednie spojrzenie w zależności od problemu. Myślę, że to tez bardzo przydatna umiejętność w życiu zawodowym i prywatnym.

Krzysztof Pawlik Certyfikowany Coach MLC oraz ICC, akredytowany coach ICF. Trener 5- tego stopnia EQF w Szkole Trenerów (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego) a także certyfikowany Lider Biznes Akademii (ICAN Institute). Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych „Coaching w organizacji”, prowadzi zajęcia w Akademii Liderów UW, na studiach podyplomowych „Psychologia w praktyce”.
Krzysztof Pawlik:
„Oprócz praktyki zawodowej, narzędzia i metody coachingowe wykorzystuję do osiąganiu celów sportowych. Prywatnie jestem amatorem triathlonistą. Znajomość metody DSC (dobrze sprecyzowanego celu) pomogła mi ukończyć pełny dystans Ironman.
Kiedy określam swój cel, zawsze wspieram się kimś, kto już ten cel osiągnął. Mentor (trener) rozpoznaje moje umiejętności i wytrzymałość sportową. Przygotowując się, informuję o swoim celu rodzinę i przyjaciół. Często najbliżsi, są moją motywacją w najtrudniejszych chwilach zawodów. Na linii mety, razem cieszymy się, jako współautorzy mojego osiągnięcia. Widzę tu wiele analogii do biznesu – łatwiej osiągnąć cele, jeżeli są dobrze sformułowane i zwalidowane przez coacha. Ważne jest aby poinformować o nich cały zespół, tak by każdy nie tylko „kibicował”, ale też utożsamiał się z nimi. Każdy najmniejszy sukces jest celebrowany przez wszystkich, co zwiększa motywację i zaangażowanie. „Przekroczenie linii mety” daje zespołowi poczucie współuczestnictwa w osiąganiu sukcesu.”

Już wkrótce rusza nowa edycja Studium Coachingu MLC. Zapraszamy już dzisiaj do zapoznania się z naszą ofertą oraz skorzystania z atrakcyjnej ceny. Promocja trwa do 16 września. Skorzystaj sam lub poleć nas swoim znajomym.
Szczegółowy program Studium Coachingu MLC dostępny jest na naszej stronie.